Hírek

Hírek

Stratégiai megállapodást kötött az ELI ERIC és az SZTE az ELI ALPS ELI ERIC-be való integrációjáról

Az ELI ERIC megállapodást írt alá az SZTE-vel arról, hogy a konzorcium többségi üzletrészt szerez az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézetben. Ezáltal a magyarországi székhelyű létesítmény ténylegesen integrálódik az ELI ERIC-be, annak egységes irányítása alá kerül, megvalósítva az ELI-vel kapcsolatos eredeti elképzeléseket.

Stratégiai megállapodást kötött az ELI ERIC és az SZTE az ELI ALPS ELI ERIC-be való integrációjáról

 Balról jobbra: Prof. Szabó Gábor, Dr. Fendler Judit, Allen Weeks, Florian Gliksohn

 

2023. november 23-án, csütörtökön a The Extreme Light Infrastructure (ELI) ERIC megállapodást írt alá a Szegedi Tudományegyetemmel, amely alapján többségi üzletrészt szerez az ELI-HU Nonprofit Kft-ben, az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézet mögött álló nonprofit közhasznú társaságban, amely korábban a Szegedi Tudományegyetem és Szeged város Önkormányzata tulajdonában állt. A megállapodás keretet biztosít az ELI ERIC számára ahhoz, hogy átvegye az ELI ALPS hosszú távú működtetésének és finanszírozásának a felelősségét.

Az integrációval megvalósul az ELI ERIC eredeti elképzelése, miszerint a két kutatási létesítményt, az ELI ALPS-ot és az ELI Beamlines-t egy egységes irányítási és vezetési szerkezetben közösen működtetik, ahogyan azt az ELI 12 évvel ezelőtt közzétett Fehér Könyvében megfogalmazták.

Az ELI ERIC az európai jog alapján létrehozott konzorcium, amelynek több uniós tagállam is a tagja: Magyarországon kívül a másik fogadó ország, a Cseh Köztársaság, valamint Olaszország, Litvánia, továbbá alapító megfigyelői státuszban Németország és Bulgária. Ezzel a lépéssel megnyílik az út más országok előtt is, hogy csatlakozzanak az ELI ERIC-hez a tudományos közösség bővítése, továbbá az ELI létesítmények működéséhez és fejlesztéséhez való anyagi hozzájárulás érdekében.

„Ezzel az integrációval megvalósul az az alapvető küldetés, hogy az ELI ERIC létesítményeit integrált szervezetként egyesítsük és világszínvonalú kutatási infrastruktúraként működtessük" – mondta Allen Weeks, az ELI ERIC főigazgatója. „Az integráció után az ELI ERIC ad helyet a világ legnagyobb és legfejlettebb nagy teljesítményű lézerparkjának, és magas színvonalú hozzáférést biztosít a széles felhasználói közösség számára.”

Az ELI ALPS a világ egyik vezető kutatási létesítménye, amely ultrarövid lézerimpulzusok előállítására alkalmas lézerekkel rendelkezik és az attofizika határait feszegeti. A létesítmény jelentőségét az is mutatja, hogy 2023-ban Krausz Ferenc és Anne L'Huillier kapták a fizikai Nobel-díjat "az anyagban lévő elektronok dinamikájának tanulmányozására szolgáló attoszekundumos fényimpulzusokat létrehozó kísérleti módszerekhez" való hozzájárulásukért. E technológia az ELI ALPS-ban folyó kutatások alapjául szolgál, és az ELI ALPS létrehozásában mindkét tudós aktív szerepet játszott.

„Nagyon büszkék vagyunk arra, amit az ELI ALPS megépítésével elértünk, és arra, hogy az idei Nobel-díjjal ezt a tudmányterületet ismerték el" – mondta Prof. Szabó Gábor, az ELI ALPS ügyvezető igazgatója. „Az integráció új fejezetet nyit létesítményünk és annak globális hatása számára. Megerősítjük képességeinket, szélesítjük tudományos hatókörünket, és biztosítjuk az ELI ALPS fenntartható működését és jövőbeli fejlődését.”

 

 

A ma aláírt megállapodás azt jelenti, hogy innentől az ELI ERIC átveszi az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézet üzemeltetésének és finanszírozásának felelősségét. A felelősség átvétele a Szegedi Tudományegyetem által irányított és az ELI-HU Kft. vezetősége és munkatársai által megvalósított 300 millió eurós projekt sikeres befejezését tanúsítja.

„A Szegedi Tudományegyetem büszke arra, hogy kulcsszereplője lehet ennek a stratégiai szövetségnek, amely kétségkívül a nagy teljesítményű lézerkutatás jövőjét fogja alakítani" – mondta Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja. "Ez a partnerség megerősíti elkötelezettségünket az úttörő kutatás és innováció előmozdítása iránt, és tovább erősíti Szeged mint a tudományos kiválóság központjának megalapozását." 

Az ELI ALPS kutatóközpontnak az ELI ERIC-be való integrálódása, amelyre pontosan egy évvel az ELI Beamlines integrációja után kerül sor, az ELI ERIC alapszabályában rögzített kritikus mérföldkő. Ez a korszakhatárnak tekinthető lépés megszilárdítja az ELI ERIC pozícióját a tudomány élvonalában, amely úttörő felfedezések megvalósítására és a nemzetközi tudományos együttműködés előmozdítására hivatott.

A társasági jogi kereteken túl a Szegedi Tudományegyetem és az ELI ERIC továbbra is stratégiai partnerek maradnak, és az ELI ALPS kutatóintézettel közösen hajtanak végre kutatási és oktatási programokat.

 

július

23

kedd