Hírek

Hírek

A GINOP-2.3.6-15-2015-00001 projekt során elért eredményeink

Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által támogatott, két szakasz négy üteméből álló projekt keretében épült meg Szegeden az ELI Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás (ELI ALPS: Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Pulse Source).

A GINOP-2.3.6-15-2015-00001 projekt során elért eredményeink

 

2023 őszén az ELI ALPS létesítését támogató projekt megvalósítási fázisának végéhez érkeztünk, ez alkalomból megnyitjuk kapuinkat a hazai és nemzetközi tudományos közösségek számára.

 

A projekt célja:

Az ELI ALPS létrehozásával a cél volt egy olyan kutatási nagyberendezés létrehozása, amely a nagy energiájú lézerek segítségével alapkutatást, illetve erre épülve egyéb természettudományos kutatások elvégzését is lehetővé teszi. A szegedi intézet a világ legnagyobb csúcsintenzitású impulzusait előállító intézmények közül kitűnik az egy másodperc alatt előállított legtöbb, és egyúttal időben legrövidebb impulzusaival, azaz az intézmény berendezései képesek  koherens extrém ultraibolya (XUV) és röntgensugárzás, valamint az attoszekundumos impulzusok létrehozására is. A berendezés nemcsak az ultragyors fizikai alapfolyamatok, mint például magfizika, asztrofizika, kozmológia, nagy energiájú fizika, de a biológiai-, orvosi- és anyagtudományok és környezetvédelem terén is kiemelkedő kutatási eredmények elérését teszi elérhetővé.

 

Projektfázis

P1

P2

P3

P4

Projekt azonosítószáma

GOP-1.5.1-2010-0001

GOP-1.5.1-11-2011-0001

GOP-1.1.1-12/B-2012-0001

GINOP-2.3.6-15-2015-00001

Kedvezményezett neve

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

Projekt teljes neve

"ELI lézer kutatóközpont megvalósítását előkészítő projekt I. fázisa"

"ELI lézer kutatóközpont megvalósítását előkészítő projekt II. fázisa"

"ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 1. fázis"

"ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis"

Támogatási intenzitás

100%

100%

100%

100%

Projekt kezdete és vége

2011.03.07.- 2013.02.28.

2011.07.20.- 2013.08.31.

2013.01.01.- 2015.12.31.

2014.01.01.- 2023.09.30.

Támogatás összege

823 004 210 Ft

1 611 459 336 Ft

29 498 000 000 Ft

49 288 561 602 Ft

 

A projekt eredményei:

A kutatóközpont kivitelezési munkálatai 2014 tavaszán kezdődtek meg - a GINOP-2.3.6-15-2015-00001 azonosítószámú, "ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis" elnevezésű projekt keretében, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra. 

Szegeden az egykori szovjet laktanya 10 hektáros területén épült meg az ELI ALPS épülete, mely négy fő épületének összes szintterülete 24 ezer 462 négyzetméter. A lézercsarnokoknak és a kísérleti területeknek helyet adó központi épület alapterülete több mint 6200 négyzetméter, ehhez egy csaknem 8000 négyzetméter alapterületű, laborhelyiségeket, előkészítő műhelyeket, kutatói irodákat, kiegészítő gépészeti helyiségeket magába foglaló négyszintes épület csatlakozik. A komplexum részét képezi még egy közel 7400 négyzetméter alapterületű, tudásközpontként üzemelő fogadóépület, irodákkal, konferenciateremmel, könyvtárral és étteremmel, valamint egy 3000 négyzetméteres, karbantartási-fenntartási és kiszolgálói feladatokat ellátó multifunkcionális csarnok. 

Az első lézerek telepítése 2017-ben valósult meg. A projekt során beszerzett különféle hullámhosszú, különféle impulzusú és energiájú nagyberendezések, azaz lézerek, másodlagos források és kísérleti állomások az ELI ALPS munkatársai, illetve külföldi és hazai partnerek együttműködésével kerültek megtervezésre, kivitelezésre és beüzemelésre. 

A projekt eredményeként létrehozott kutatási infrastruktúra a teljes nemzetközi kutatói közösség rendelkezésére áll kísérleteik elvégzésére. Az ELI ALPS-ban már az első berendezések üzembe helyezése után, 2018-ban megkezdtük a felkészülést a felhasználók kiszolgálására. Kezdetben meghívott kutatócsoportokkal együttműködési megállapodások keretében biztosítottuk a nyalábidőt és a felhasználók támogatását. 2019-től pedig felhasználói felhívások keretében nyújthatják be pályázatukat a világ kutatói intézetünk berendezései segítségével kísérleteik megvalósítására. A GINOP megvalósítási szakaszban 79 beüzemelő felhasználói kísérlet és kollaborációs kutatási program valósult meg. A kísérletek során a világ 16 országának 42 egyeteméről és tudományos intézményéből érkeztek kutatók, akik az ELI ALPS lézeres eszközeit használták a méréseikhez. 2022 októberétől a felhasználói felhívásokat az ELI ERIC hirdeti meg és kezeli. Az első két felhívásra összesen 46 pályázat érkezett.

A projektnek köszönhetően az ELI ALPS Szeged város egyik legnagyobb foglalkoztatójává vált, pozitív hatást gyakorolva a város foglalkoztatottságára, különösen a szellemi munkavállalók körében. Az intézmény 6 főt foglalkoztató kft-ből 12 év alatt 270 fős középvállalattá nőtte ki magát.

A projekt előrehaladásáról és eredményeiről való folyamatos nyilvánosság is megvalósult különféle rendezvények formájában, a laikus és a tudományos közönség számára egyaránt. Intézetünkben dolgozó kutatók, az intézetünk tevékenysége iránt érdeklődő kutatók és egyetemisták számára szemináriumokat, tudományos konferenciákat, workshop-okat, továbbképzéseket szerveztünk. A tudomány iránt érdeklődő diákok számára folyamatosan intézetlátogatási lehetőséget, évente egyszer nyári tábort, nyári iskolát és különféle foglalkozásokat tartunk. A szélesebb közönség számára pedig évi két alkalommal nyíltnapot szervezünk, melyen bárki megismerkedhet intézetünk működésével. Mindemellett több mint 440 tudományos publikációt közöltek kutatóink nemzetközi szakfolyóiratokban, tájékoztató nyomtatott anyagok készültek, illetve a kutatóintézet honlapján és közösségi média felületein is folyamatos a civil és tudományos közönség tájékoztatása.

 

A projekt indikátorai:

Monitoring mutató megnevezése

Bázisérték dátuma

Bázisérték

Cél dátuma

Cél változás

Cél összváltozás

Cél kumulált

A jobb kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók száma - Férfi

 

 

2023.09.30.

110

110

110

A jobb kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók száma - Nő

 

 

2023.09.30.

15

15

15

Új kutatók száma a támogatott szervezetnél - Férfi

 

 

2023.09.30.

110

110

110

Új kutatók száma a támogatott szervezetnél - Nő

 

 

2023.09.30.

15

15

15

 

A projekt várható hatásai:

A projektnek köszönhetően létrejött lézeres kutatóközpont az európai innováció egyik csúcsteljesítménye, amely a tudomány számtalan területén alapozhatja meg a jövő globálisan is meghatározó felfedezéseit, miközben Szegedet – és az egész országot – minden korábbinál hangsúlyosabban jeleníti meg Európa térképén mint a regionális tudományos élet nemzetközi központja. A beruházás húzóerőként hat Magyarország műszaki-tudományos fejlődésére, a háttéripar versenyképességére, a gazdaság technológiai színvonalára, elősegíti innovációs és ipari parkok, innovációs szolgáltatások megtelepedését, további fejlesztéseket ösztönözhet, erősíteni fogja a régió gazdaságát. Mindez közvetett hatásokat fejt ki a foglalkoztatásra, fogyasztásra és az adóbevételekre is, és vonzóbbá teszi a várost a magasan képzett hazai és külföldi szakemberek számára. Az ELI ALPS berendezéseit használó kutatócsoportok, vállalkozások jelentős eredményeket érhetnek el különböző kutatási és ipari területeken, és jelentős beruházásokat vonzanak az ELI ALPS tevékenységével kapcsolatos csúcstechnológiai iparágakba.

 

július

23

kedd