Nyelv

 

ELI-NP

 

A létesítmény

Az ELI-NP az európai ELI infrastruktúra romániai kutatási központja lesz. A létesítmény két legfontosabb berendezése a 10 PW csúcsteljesítményű lézerrendszer és a gammasugárzó rendszer, amely erősen kollimált, nagyintenzitású, 20 MeV-ig hangolható energiájú gammasugárzást állít majd elő. Ez a világon egyedülálló kombinációja a két rendszernek, így az ELI-NP sokrétű kutatást tesz majd lehetővé a fizika alapjait érintő területeken, magfizikában és asztrofizikában, és hamarosan lehetőséget teremt majd anyagtudományi, élettudományi, vagy a nukleáris anyagok kezelésével kapcsolatos alkalmazásokra.

 

A projekt értéke közel 300M eurót tesz ki ÁFA nélkül, amelyet az Európai Bizottság jóváhagyására a Strukturális Alapok (SOP IEC) támogat, az első szakasz finanszírozására (180M euró) és a projekt megvalósítási szakasza már elkezdődött a Măgurele Fizika campuson (Bukarest közelében). ELI-NP a tervek szerint 2018-ban kezdi meg működését "nyílt hozzáférési" rendszerrel.

 


kepek: 

 

 

 

Kutatási területek

  • A lézernyaláb extrém nagy intenzitása olyan, elméletileg már megalapozott jelenségek vizsgálatát teszi lehetővé, mint a vákuum törésmutatójának a fény polarizációjától és terjedési irányától való függése vagy az erős elektromos térben való párkeltés. Ezek a kutatások megváltoztathatják a minket körülvevő világról alkotott képünket. 

  • Az ELI-NP-ben kutatások folynak majd nukleáris anyagok felismerésére és távolról való azonosítására. Az itt nyert ismereteknek a későbbiekben széleskörű hasznosítása képzelhető el a lakossági biztonsági rendszerektől (szállítótartályok távolról való, automatizált vizsgálata) kezdve a nukleáris hulladékok tárolásáig. 

  • Egy másik ígéretes kutatási terület a gyógyászatban már használt radioizotópok új, hatékonyabb előállítása, illetve új izotópok létrehozása. Az ELI-NP intenzív neutron-forrása a nanostruktúrák, molekuláris és biomolekuláris fizika irányában nyithat utat új alkalmazásoknak. 

  • Nagyintenzitású gamma- és lézersugarak egyidejű alkalmazásával az anyagok extrém sugárzási körülmények közötti viselkedése tanulmányozható. Ez a kutatás például a nukleáris erőművek hosszútávon biztonságos berendezéseinek tervezése szempontjából fontos. 

  • Izgalmas terület a nagyintenzitású lézerekkel történő részecskegyorsítás is. A korunkban a klasszikus részecskegyorsítókban alkalmazott módszerekkel összevetve ennek számos előnye van. Ilyen például a sokkal nagyobb részecskesűrűség (a gyorsítókban előállított nyalábok 108-szorosa érhető el), ami az orvosi és anyagtudományi felhasználhatóságot javítja, illetve az elérhető nyalábszélesség jelentős növekedése, ami a hadronterápia fejlődését eredményezheti. Ezt a terápiát bizonyos típusú daganatos betegségek kezelésére használják. Most a  részecskegyorsítókban előállított proton- vagy ionnyalábokat először a kívánt átmérőjűvé kell alakítani, és e folyamat közben a betegre veszélyes másodlagos neutronsugárzás lép fel. 

  • Az ELI-NP fontos eredménye lehet terahertzes sugárzás lézerrel való létrehozása. A terahertzes tartomány a közönséges elektronikában használt frekvenciatartományokon túl, de  az optikai berendezések frekvenciatartománya alatt van. Nagy molekulák forgási frekvenciájának illetve némely szupravezető karakterisztikus frekvenciájának megfelelő sugárzás hatékony eszköz lehet többek között biológiai szövetek leképezésében, gyógyszerészeti és anyagtudományi minőségvizsgálatokban, tomográfiában, távolról való biztonsági megfigyelésekben. Napjainkban ilyen sugárzást szinkrotronokban vagy lineáris gyorsítókban állítanak elő, de ezek kényelmetlenül nagy és drága berendezések...

 

 

 

 

 

A jövő

ELI-NP hosszú éveken keresztül jelen lehet a nemzetközi tudomány élvonalában az elméleti fizika területétől kezdve egészen a biológiáig. Az ELI-NP több tudományterületet felölel, aminek következtében a lehetőséget ad egyszerre több kísérleti sugárzástípus alkalmazására, amelyeket az üzemeltetés beindítása után teljesen egyedülálló berendezés biztosít majd.

 

Az infrastruktúrához "nyílt hozzáférést" biztosítanak a non-profit szervezetek számára. A kutatók kísérleti javaslatokat nyújthatnak be, amelyeket egy nemzetközi bizottság értékel majd. A működési időből magánvállalatok is részesülhetnek majd, hozzáférési/használati díj ellenében, amellyel hozzájárulnak
az ELI-NP működési költségeihez.

 

Még több videó